Търговец на електрическа енергия, външна търговия

Търговец на електрическа енергия, външна търговия

Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД е лицензиран и активен търговец на електрическа енергия. Като една от водещите компании, оперираща в сферата на енергетиката в момента имаме нужда от специалисти с опит в търговията с електроенергия в страната и на международните пазари и платформи.

Основни отговорности:

Осъществява дейностите, свързани с търговия с електрическа енергия на свободния пазар по отношение на:

•    Изготвяне на стратегия за развитие на търговското портфолио на дружеството;

  Управление на търговското портфолио за покупки и продажби на база пазарни анализи, комуникация с контрагенти, търговски графици и търговски опит;

  Използване на различни стандартни и нестандартни продукти за оптимизация на фирменото портфолио;

  Сключване на дългосрочни и краткосрочни сделки за покупки и продажби на електрическа енергия;

   Комуникиране ежедневно с производители, търговци, системни и пазарни оператори;

•   Извършва фундаментален и технически анализ на регионалните пазари и пазара в страната;

   Мониторинг на платформите за търговия и анализ на тенденциите на енергийния пазар;

  Привличане на нови контрагенти;

  Разработване и навлизане на нови пазари и продукти – проучване, регистрация, сключване на сделки;

  Изготвяне на оферти за пазара на електрическа енергия;

  Търговия с преносни капацитети;

  Изготвяне на справки за търгуваните количества;

•   Участие на търгове;

•   Въвеждане на данни за сключени сделки в системата за управление и контрол;

• Следене на правната и регулаторна рамка във връзка с дейността на дружеството на национално и европейско ниво.

  Ползване на различни платформи и екрани с цел оптимизация на търговската дейност – Reuters, TFS, Arraco, 42 Financial service и подобни;

Изисквания за длъжността:

•  Висше образование;

Опит в търговията с електроенергия на вътрешен и външен пазар, минимум 3 години е предимство;

  Добро познаване на енергийните пазари в България и региона;

Отлично владеене на английски език;

  Отлична компютърна грамотност;

  Търговски и комуникативни умения;

  Аналитично мислене и умения за работа в екип.

Компанията предлага:

  Работа на постоянен трудов договор;

  Конкурентно за бранша трудово възнаграждение;

  Работа в динамична среда на пълен работен ден;

  Възможност за мотивиращо допълнително материално стимулиране.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изискванията, моля, изпратете актуална автобиография на български език и снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю!

Търговец на електрическа енергия, външна търговия

Търговец на електрическа енергия, външна търговия