head predstaviteli scaled 1 Свободен пазар
team
РЕГИОНАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Свободен пазар

Свободен пазар

Защо се налага да изберем търговец на електрическа енергия?

През юни влязоха в сила промени в Закона за енергетиката, според които всички юридически лица в България трябва да преминат към свободния пазар на електрическа енергия от 1 октомври 2020г.

Т.е. трябва да си изберат търговец на електрическа енергия, с който да сключат договор за доставка, какъвто е Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД. Промяната засяга над 300 000 стопански потребители и важи за всички физически лица, независимо от размера на потребление на електрическа енергия.

В срок до 10 септември е необходимо всяко юридическо лице да сключи договор с фирма търговец на електрическа енергия. За да може да излезе от 1 октомври на свободния пазар на електроенергия в България. Да сключи договор по свободно договорени цени. Това е така, защото е необходимо технологично време за преминаване през цялата процедура по смяна на доставчик на електрическа енергия.

Юридическите лица, които не са сменили фирмата доставчик на електрическа енергия ще останат при досегашния им доставчик до 30 юни 2021г. Недостатъкът е, че ще са задължени да заплащат потребената електрическа енергия по служебно определени тарифи и няма да имат възможността свободно да договорят най-добрата цена. Която да е съобразена с техния профил на потребление каквато в конкретния случай Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД гарантира, че ще предложи. Ако след 30 юни 2021 г. дадено юридическо лице не е предприело действия по смяна на доставчик, ще бъде служебно прехвърлено към т.нар. Доставчик от последна инстанция, при които цените са значително завишени.

Защо да изберете Гранд Енерджи Дистрибюшън?

  • Гранд Енерджи Дистрибюшън е на електроенергийния пазар вече 10 години и е сред най-големите фирми в сектора, предлагащи индивидуални решения за всеки клиент.
  • Гранд Енерджи Дистрибюшън гарантира най-атрактивните цени на пазара на електрическа енергия, с които всеки потребител ще постигне намаляване на енергийните си разходи. си.
  • Гранд Енерджи Дистрибюшън предлага най-сигурните доставки директно от производителите.
  • Експертите на Гранд Енерджи Дистрибюшън прилагат индивидуален подход към всеки клиент, за да получи най-добрата оферта, съобразно своите потребности , възможности и очаквания
  • Гранд Енерджи Дистрибюшън предоставя бързо и коректно обслужване по всяко време.
  • Гранд Енерджи Дистрибюшън е отличният партньор за изграждане на дълготрайни и коректни бизнес отношения.
За оферта, въпроси и всякакви подробности, касаещи търговията с електрическа енергия, можете да се обърнете към нас по най-удобния за Вас начин.

Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД е сред водещите търговци на електрическа енергия в България с над 10 годишен опит в сферата на търговията с електрическа енергия и обслужването на крайни клиенти на енергийния свободен пазар.

ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД е основана през 2010 г. и е лицензиран и активен търговец на електрическа енергия на българския и европейския електроенергиен пазар.

С Решение №Л-349-15/17.01.2011 г. взето от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) на дружеството е издадена Лицензия за дейността „Търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години на българския свободен пазар

Ежечасно обработваме и анализираме огромно количество данни, като даваме възможност на нашите търговци да оптимизират своите стратегии и да доставят енергията до мястото, където е най-необходимо, на най-справедливата цена.

Балансиращата група на дружеството включва над 10 000 обекта, 18 от които са производители с производствена мощност над 1200 МВт.

С Решение № И2-Л-349/06.02.2020 г. на дружеството е удължена предоставената лицензия за извършване на дейността търговия с електрическа енергия, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „ координатор на комбинирана балансираща група“ за срок от 10 години на енергийния свободен пазар.

Свободен пазар

Свободен пазар

СТАНЕТЕ НАШИ КЛИЕНТИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

Нашите експерти са на разположение да отговорят на Вашите въпроси и да Ви предложат индивидуални решения, експертен съвет и професионално обслужване.

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ

За да станете наш клиент е необходимо да Ви изготвим оферта, като попълните ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА, след което ние ще се свържем с ВАС в рамките на няколко дни.

Свободен пазар

Свободен пазар