Павлин Павлов, „Гранд Енерджи Дистрибюшън“: Ние сме иновативна компания и предлагаме гъвкави решения според нуждите и потребностите на нашите клиенти

Павлин Павлов е мениджър „Продажби“ в компания, занимаваща се с продажба на електрическа енергия – „Гранд Енерджи Дистрибюшън“. Фирмата е сред лидерите на пазара и притежава 10 години опит в областта на търговията с електрическа енергия.

Г-н Павлов, ще ни разкажете ли малко повече за опита си. Все пак сте на ръководна длъжност в „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ – една от големите компании в бранша.

– Висшето ми образование е в сферата на маркетинг и мениджмънта. Почти цялата ми трудова кариера е преминала в дружества от електроенергийния сектор. Вече 12 години съм част от този сектор и съм бил пряк участник в много промени и много предизвикателства, с които съм се сблъсквал и преодолявал.

Отдавна се говори за пълната либерализация на пазара на електрическа енергия. Преминаването на всички стопански потребители към свободен пазар е част от Европейския либерализационен процес на енергийния пазар и в тази връзка поетапната замяна на регулирания със свободния пазар на електрическа енергия. Според Вас фирмите подготвени ли са за тази промяна?

Още през октомври 2013 година фирмите на средно напрежение преминаха на свободния пазар и бързо се адаптираха към новите условия, които им бяха наложени, защото свободния пазар им предложи много възможности и финансови стимули.

Според мен и сега стопанските потребители ще успеят да се ориентират навреме, но все пак в сравнение с 2013 година, ще им е необходимо повече време за адаптиране и приемане на промените, тъй като голяма част от фирмите са малки и микро. Много от тях са с 1 бр. зает персонал. Едно е, когато говорим за голяма компания, изправена пред избора на ново предизвикателство, в която са ангажирани различни по вид и брой специалисти, част от които отлично познават енергийната материя и електроенергийната сфера. Съвсем различно е, когато малка фирма, в която целия набор от фирмени дейности, като напр. счетоводство, човешки ресурси, маркетинг, поддръжка, транспорт и т.н., се извършват от 2-3 души и трябва тепърва да се запознаят с материя, която им е далечна и напълно непозната.

Точно защото не всеки е длъжен да знае и да бъде добре осведомен, ние – енергийните експерти от Гранд Енерджи Дистрибюшън сме на разположение да отговаряме на достъпен език на възникнали въпроси и да търсим решения по възможно най-лесния и достъпен за клиентите начин. За да сме по-близо до клиентите и да работим в техен интерес, открихме национална телефонна линия, на която експертите в нашия телефонен център отговарят на всякакви запитвания и предоставят желаната информация. На отправените по имейл запитвания също се стремим да отговаряме своевременно.

Вероятно получавате много обаждания, какво Ви прави впечатление? Наясно ли са фирмите какво се очаква от тях или Ви се обаждат напълно неинформирани?

– Различно. Някои са се информирали отлично, други започват с молба да им обясним в подробности за какво става въпрос. Питанията на голяма част са конкретни, свързани с конкретни казуси, които искат да им бъдат разяснени. Някои се интересуват в каква посока ще се променят сметките им след смяната на доставчика. Други се интересуват от договорите, които ще подпишат и от това какво се очаква от тях да предприемат като допълнителни действия по повод смяната на доставчика.

Каква е процедурата за тях?

– Мога спокойно да заявя, че за фирмите процедурата по смяна на доставчика е кратка и проста. Щом ни изберат за новият им доставчик на електрическа енергия на свободния пазар, следва само да подпишем договора и да ни предоставят пълномощно, с което да ги представляваме за дейностите, касаещи доставката на електрическа енергия. Останалата работа поемаме ние. Всички документални и технически процедури по прехвърлянето на клиента към новия доставчик се извършват от нас – новия доставчик.

Какви документи трябва да Ви представят преди сключването на договора?

– Препоръчително е да попълнят накратко информация за тяхната фирма и месечно енергийно потребление, както и да ни предоставят една или няколко фактури за електрическа енергия от досегашния им доставчик. От фактурата ще получим информация за потреблението и профила на клиента, благодарение на която ще изготвим ценова оферта. Не са необходими специални документи, които изискват предварителна подготовка. За нас времето на нашите клиенти е важно, за това искаме да ни предоставят само най-основната информация и се стараем да сме достатъчно експедитивни, като се ангажираме да извършим процедурата вместо тях.

Но как да се ориентират хората в морето от компании, които обещават да им доставят електрическа енергия?

– Бих посъветвал всички, на които предстои преминаване на свободния пазар на електрическа енергия, да се доверят на компания с дългогодишен опит и добър имидж в обслужването на крайни клиенти. По този начин могат да получат сигурност, че ще имат бизнес отношения с надежден и коректен партньор.

За фирмите ще има ли разлика дали са на регулирания или на свободния пазар?

– Естествено. Когато са на регулирания пазар те са клиенти на Електроснабдителното дружество, или така нар. ЕСП, консумираната електрическа енергия се фактурира по одобрени от КЕВР цени. Когато клиентите са на свободния пазар, имат възможността и правото да договорят свободно цената на електрическата енергия директно с доставчика им – търговец.

Препоръчвам на всеки, на когото предстои да излезе на свободния пазар, да направи своя информиран избор, катопоиска оферти от различни доставчици – търговци на електрическа енергия, които ще му предложат различни опции. Накрая най-логичното е да избере доставчика, който е спечелил неговото доверие и който му предлага най-добрите условия и най-добрата цена според неговите потребности и профил на потребление. Изборът на доставчик и подписването на договор реално са единствените му задължения, както вече обясних.

А за Вас, фирмите – търговци на електрическа енергия, какво се променя след 1 октомври@

– Ще имаме повече работа покрай обслужването на по-големия брой клиенти, но това за мен е положително. Фирмите за търговия с електрическа енергия предстои да се разрастват. Но искам да акцентирам върху предимствата за клиентите. „Битката“ за привличане на клиенти ще доведе до значително смъкване на крайните цени на електрическата енергия, което ще  създаде допълнително прозрачност на пазара=

Със сигурност крайните клиенти ще започнат да плащат по-ниски сметки за електрическа енергия след излизането си на свободния пазар. А причината за този позитив за клиентите е засилената конкуренция между различните доставчици.

Добре, а промяната може ли да доведе до по-лошо качество на електрическата енергия?

– Не, това няма нищо общо с избора на доставчик. Електроразпределителните мрежи продължават да се управляват и поддържат технически от ЕРП-тата. С преминаването на свободния пазар реално се променя единствено дружеството, което продава на крайния клиент потребената от него електрическа енергия и му издава фактурата.

В момента сте в процес на привличане на повече клиенти, с какво ще ги убедите, че Вашата компания като доставчик е по-добра от конкурентите?

–  Ние предлагаме комплексна услуга и извършваме всички дейности по прехвърлянето без да се налага клиентите ни да се ангажират с допълнителни усилия и време. Нашата компания е с дългогодишен опит в обслужването на крайни клиенти на националния пазар и в нея работят едни от най-опитните експерти.

Благодарение на голямото ни енергийно портфолио успяваме да оптимизираме цените, по които продаваме електрическа енергия на нашите крайни клиенти и уверено мога да кажа, че предоставяме най-конкурентните цени на пазара! Нашите клиенти сами ще се убедят в това, още при получаването на първата си фактура.

По какъв начин клиентите Ви могат да сключат договор? Само във Вашия офис ли?

– Ние сме иновативна компания и предлагаме гъвкави решения за всеки. Сключваме договорите по начин, удобен за клиента – в офиса, по имейл, по поща.Работим изцяло в услуга и според желанията на нашите клиенти.

Доверете ни се и Вие и станете част от нашето богато клиентско портфолио.

Източник: 3e-news.net