Павлин Павлов, Гранд Енерджи Дистрибюшън: Съветвам фирмите сами да изберат доставчика си, ако искат по-малки сметки за електроенергия

– Г-н Павлов, смятате ли, че абонатите са наясно какво им предстои след 1 октомври?


– Някои са се информирали, други не. Ние от Гранд Енерджи Дистрибюшън сме готови да предоставим информация на всеки един потребител на електрическа енергия, който все още има въпроси по повод преминаването от регулирания към свободния пазар.

– Г-н Павлов, смятате ли, че абонатите са наясно какво им предстои след 1 октомври?


– Някои са се информирали, други не. Ние от Гранд Енерджи Дистрибюшън сме готови да предоставим информация на всеки един потребител на електрическа енергия, който все още има въпроси по повод преминаването от регулирания към свободния пазар.


– Какво предстои всъщност за стопанските потебители?


– От 1 октомври всички стопански потребители на електрическа енергия трябва да преминат към свободния пазар на електрическа енергия. Това означава, че получават правото да изберат свободно своя доставчик – търговец на електрическа енергия, а не както беше до сега да са задължени да се снабдяват единствено от енергоразпределителното дружеството, в чиито териториален район попадат обектите им.

– До кога трябва да се случи това?


– Всички фирми, които имат собствена партида за електрическа енергия, трябва да преминат на свободния пазар на електрическа енергия до 30 юни догодина. Съветвам фирмите сами да изберат доставчика си ако искат по-малки сметки за електроенергия.

– За колко фирми се отнася това? Всички ли са задължени да излязат на свободния пазар?

– Предстои на около 300 000 фирми да излязат на свободния пазар. Към тях са причислени около 500 000 обекта. Става въпрос за абсолютно всички фирми, които са потребители на електрическа енергия. Независимо от това дали са малки или големи. От малката пекарна до голям бизнес център.

– Добре, но навсякъде се казва „от 1 октомври“. Споменахте, че срокът е до 30 юни 2021 година. Какво се случва за фирмите, които останат на регулирания пазар и през месец октомври, например? Кой ще ги снабдява с електроенергия?

– Те ще получават електрическа енергия от сегашния си снабдител, но съгласно лицензията, която той притежава за търговия на електрическа енергия. Това единствено е разликата. Казано на достъпен език, за тях положението за момента остава същото. Но бих ги посъветвал да побързат с избора си, защото избирайки сами търговец на електрическа енергия, ще получат с до 20% по-ниски цени, което ще усетят още с получаването на първите фактури.

– Какъв е смисълът фирмите да излязат на свободния пазар? Предстои ли същото и за битовите потребители?


– Постепенното излизане на всички потребители на електрическа енергия на свободния пазар е част от Европейската стратегия за поетапна либерализация на енергийните пазари във всички европейски страни. – В действителност пълната либерализация на пазара трябва да стане факт в следващите 5 години. Вероятно след средата на следващата година ще бъде оповестен срок, в рамките на който битовите потребители също ще трябва да излязат на свободния пазар.

– Считате ли, че либерализацията на пазара ще има ползи в частност за потребителите на електрическа енергия или само търговците ще печелят от увеличения си брой клиенти?

– Либерализацията на пазара създава предпоставки за конкуренция, а по-голямата конкуренция води до по-изгодни условия за крайните потребители. От години клиентите заплащат потребената електрическа енергия по цени, които са определени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Излизайки на свободния пазар, потребителите на електрическа енергия получават правото свободно да договарят цените, по които потребяват електрическата енергия. В търсене на най-добра цена потребителите търсят различни оферти. От другата страна са търговците на електрическа енергия, които се опитват да привлекат все повече клиенти и в желанието си да постигнат тази цел предлагат конкурентни предимства, с което цените се намаляват по естествен път.

Източник: blitz.bg