head sertifikati scaled 1 Лицензии и сертификати
team
ЛИЦЕНЗИИ И
СЕРТИФИКАТИ

Лицензии и сертификати

Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД е лицензиран търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна и комбинирана балансираща група

bullet 64 2 Лицензии и сертификати  С Решение № Л-349-15 от 17.01.2011г., взето от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) на дружеството е издадена Лицензия за дейността „Търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години.

bullet 64 2 Лицензии и сертификати  С Решение № И1-Л-349 от 28.11.2014г. дружеството допълва дейността с „координатор на стандартна балансираща група“ и “координатор на комбинирана балансираща група“.

bullet 64 2 Лицензии и сертификати  С Решение № И2-Л-349 от 06.02.2020г. на дружеството е удължена предоставената лицензия за извършване на дейността „Търговия с електрическа енергия“, допълнена дейността с „координатор на стандартна балансираща група“ и “координатор на комбинирана балансираща група“ за срок от 10 г.

bullet 64 2 Лицензии и сертификати  Политика по управлние.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Стремейки се да изгражда и поддържа високи стандарти в бизнеса, да предлага професионално обслужване с клиентски ориентиран подход и за да гарантира устойчиво развитие дружеството е сертифицирано по следните стандарти и системи:

  • ISO 9001:2015 – Стандарт за управление на качеството  – Политика по управление на качеството
  • ISO 14001:2015 – Системи по управление на околната среда
  • ISO 45001:2018 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа
  • Din En ISO 50001:2011 – Системи за управление на енергията
  • ISO 27001:2013 – Системи за управление на сигурността на информацията

ISO 9001:2015

ISO 45001:2018

ISO 14001:2015

ISO 50001:2018

ISO 50001:2018