head koi.sme 1 scaled 1 Кои сме ние?
team
КОИ СМЕ НИЕ?

Кои сме ние?

ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД е основана през 2010 г. и е лицензиран и активен търговец на електрическа енергия на българския и европейския електроенергиен пазар

Началото
Партньорство

Дружеството поддържа дълготрайни бизнес взаимоотношения с партньори от Гърция, Румъния, Сърбия, Турция, Македония, Унгария, Германия и Швейцария

С Решение №Л-349-15/17.01.2011 г. взето от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) на дружеството е издадена Лицензия за дейността „Търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години

Търговия с енергия
Балансиране

С Решение № И1-Л-349/28.11.2014 г. Дружеството има правото да упражнява дейността „координатор на стандартна балансираща група“ и „ координатор на комбинирана балансираща група“.

С Решение № И2-Л-349/06.02.2020 г. на дружеството е удължена предоставената лицензия за извършване на дейността търговия с електрическа енергия, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „ координатор на комбинирана балансираща група“ за срок от 10 години.

Балансиране
В цифри

Балансиращата група на дружеството включва над 10 000 обекта, 18 от които са производители с производствена мощност над 1200 МВт.

Общото изтъргувано количество електрическа енергия за 2019 г. е приблизително 8 000 000 МВтч.

Подробно