head ekip scaled 1 Екип
team
ЕКИП

Екип

Дружеството се представлява от специалисти с висока квалификация и богат професионален опит в енергийния сектор, което гарантира качеството на услугите, които предлага.

Ръководството се ангажира активно с професионалното развитие и непрекъснато усъвършенстване на екипа, което е предпоставка за предлагане на качествени услуги и решения, отговарящи на изискванията и потребностите на настоящите и потенциални клиенти.